top of page
logo_web_green.png

Woodyou? wil het jou en de boswachter zo makkelijk mogelijk maken en daarom hebben we diverse functies ingebouwd in de app. Denk aan het zien van je eigen locatie, communicatie met de boswachter en het delen van foto’s van een activiteit. Deze functies zijn er om het werk mogelijk te maken, maar zijn ook privacy gevoelig. Op deze pagina leggen we je precies uit welke informatie we gebruiken en waarom.

logo_lonely_web_white.png

Pravicybeleid

In het kort

Verzameling en verkoop van gegevens

 • Verkopen wij je persoonlijke informatie? Nee

 • Delen of verkopen we samengevoegde informatie? J​a

 • Delen we je gegevens met externe API-partners? Ja, met jouw toestemming

 • Gebruiken we gevoelige categorieën gegevens, zoals gezondheidsinformatie? Nee

 • Gebruiken we je lijst met contactpersonen als je ons toegang verleent? Nee

 • Wissen we je gegevens als je een aanvraag tot verwijdering van je account indient? Ja

 • Bewaren wij je gegevens zolang we ze nodig hebben, tenzij je om verwijdering vraagt? Ja

Privacytools en -instellingen

 • Kun je zelf bepalen of de boswachter je activiteit en inhoud ziet? Nee

 • Kun je zelf bepalen of anderen je activiteit en inhoud zien? Ja

 • Kun je zelf bepalen wie je locatiegebaseerde activiteit ziet? Ja

 • Zijn de privacyinstellingen standaard ingesteld op 'Iedereen'? Ja

 • Kun je je gegevens downloaden en verwijderen? Ja

 • Beschikken alle leden wereldwijd over dezelfde tools en instellingen? Nee

Volgen

 • Volgen we de locatie van je apparaat om Woodyou? aan je te leveren? Ja

 • Volgen we de locatie van je apparaat terwijl je de app niet gebruikt? Nee

 • Gebruiken we cookies? Nee

 • Volgen we je surfactiviteiten op andere sites? Nee

 • Luisteren we naar je via de microfoon van je toestel? Nee

Communicatie

 • Informeren we je als wij bij belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid? Ja

 • Sturen wij je marketingcommunicatie met de optie om je hiervoor af te melden? Ja

 • Sturen wij je pushmeldingen met de optie om je hiervoor af te melden? Ja

Pravicybeleid

In detail

Ingangsdatum: 1 oktober 2020

Woord vooraf

Woodyou? wil jou en de boswachter samen laten werken. Dat is niet alleen om de boswachter te helpen, maar ook om lekker in de natuur bezig te zijn. En uiteindelijk profiteert voor de natuur in Nederland hiervan.

Onze klanten zijn professionele bedrijven die natuur beheren, zoals gemeentes, provincies, waterschappen en natuurorganisaties. Deze bedrijven betalen een bedrag voor het gebruik van onze dienstverlening, waar de app onderdeel van is. Dit maakt dat we geen geld hoeven te verdienen met uw informatie en daar houden we ons dan ook verre van!

We willen het jou en de boswachter het wel zo makkelijk mogelijk maken en daarom hebben we diverse functies ingebouwd in de app. Deze functies zijn soms wel privacy gevoelig en daar gaan we heel voorzichtig mee om. Voorbeelden hiervan zijn: het zien van je eigen locatie, communicatie met de boswachter en het delen van foto’s die jezelf in de natuur hebt gemaakt.

 

Wij hanteren de filosofie "Privacy by Design". Dit houdt in dat we bij elke functie die we toevoegen, de privacy van onze gebruikers als bouwelement meenemen. We doen er daarbij alles aan om te voorkomen dat door toedoen van ons je privacy wordt aangetast. 

Inleiding

In ons privacybeleid (het “Privacybeleid”) wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en delen, en hoe je je privacyinstellingen en je rechten in verband met onze website en de verwante mobiele toepassingen en services (gezamenlijk, de "App") kunt beheren.

Woodyou? heeft haar kantoor in Nederland en onze App wordt aan je geleverd door Brandsun B.V. Op deze App is dan ook de EEA-wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing.

Vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen per mail worden gestuurd naar gerwin@woodyou.app.

Informatie die woodyou? verzamelt

Woodyou? verzamelt informatie over de activiteiten die u verricht. We ontvangen informatie op een paar verschillende manieren, onder meer wanneer u activiteiten volgt, uitvoert of foto’s uploadt met behulp van onze App. woodyou? verzamelt ook informatie over hoe u gebruik maakt van de App met als doel om de App te verbeteren. Er zijn en volgen verschillende mogelijkheden om informatie over uzelf en vooral uw activiteiten te delen met woodyou?. Ook is het denkbaar dat u vriendschappen aan kan gaan en deze informatie dus deelt.

 

Account-, profiel-, activiteit- en gebruiksinformatie

Wij verzamelen basisaccountinformatie zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, gebruikersnaam en wachtwoord dat helpt met de beveiliging en u toegang biedt tot de App.

Profiel-, activiteit- en gebruiksinformatie wordt over jou verzameld wanneer je ervoor kiest een foto, activiteit (met inbegrip van datum, tijd en geolocatie-informatie) te uploaden of te posten, je aan te melden voor een uitdaging, activiteiten te bekijken of anderszins gebruik te maken van de App.

Wij gebruiken je contactgegevens om te kunnen reageren op je supportaanvragen en opmerkingen. In uitzonderlijke gevallen kan de boswachter telefonisch contact met je opnemen.

Locatie-informatie

Wij verzamelen en verwerken locatie-informatie wanneer je je aanmeldt voor en gebruik maakt van de App. Wij volgen de locatie van je apparaat niet als je geen gebruik maakt van de App, maar om de kernservices van woodyou? te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij de locatie van je apparaat volgen terwijl je woodyou? gebruikt. Als je het volgen van de locatie van het apparaat wilt stoppen, kun je dit op elk gewenst moment doen door de instellingen van je apparaat aan te passen.

Contactgegevens

Het is mogelijk om een project of activiteit met derden te delen. Dit gaat dan via je telefoon zelf en woodyou? heeft daar geen inzicht in. Woodyou? deelt geeft partijen als Facebook of Google geen inzicht in informatie uit de App. 

Accounts bij derden

Woodyou? staat je toe je te registreren en aan te melden in de App met behulp van accounts die je maakt bij producten en services van derden, zoals Facebook, Google of Apple (gezamenlijk "Accounts bij derden"). Als je toegang krijgt tot de App via Accounts bij derden verzamelen wij alleen de informatie die je beschikbaar wilt stellen, zoals je naam, e-mailadres, profielgegevens en voorkeuren. De informatie wordt verzameld door de provider van de account bij derden en wordt aan Woodyou? geleverd volgens diens privacybeleid. Je kunt de informatie die we uit deze bronnen ontvangen over het algemeen beheren met behulp van de privacyinstellingen in je account bij derden. Informatie die in de App is verzameld wordt niet gedeeld met deze derden

Technische informatie en logbestanden

Wij verzamelen informatie van uw browser, computer of mobiel apparaat, die ons voorzien van technische informatie wanneer u de App opent of gebruikt. Deze technische informatie omvat apparaat- en netwerkinformatie, logbestanden en analytische informatie. Wij maken geen gebruik van cookies.

De App maakt gebruik van logbestanden. De informatie opgeslagen in deze bestanden bevat IP-adressen, het browsertype, de internet serviceprovider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina's, het platformtype, de datum/tijdstempel en het aantal klikken. Deze informatie wordt gebruikt om trends te analyseren, de App te beheren, te beschermen en te beveiligen en bewegingen van leden gebundeld te volgen en om brede demografische informatie voor samengevoegd gebruik te verzamelen. IP-adressen kunnen worden gekoppeld aan sessie-ID's, atleet-ID's en apparaat-ID's.

Overige informatie

Wij kunnen informatie van je verzamelen via derden, zoals wanneer wij je feedback verzamelen via enquêtes.

We kunnen ook informatie verzamelen over jou van andere leden, zoals wanneer ze jou een duimpje geven of opmerkingen plaatsen bij je activiteiten.

De manier waarop Woodyou? informatie gebruikt

Woodyou? gebruikt de verzamelde en ontvangen informatie om onze App te laten functioneren en om deze voor je aan te passen. Onder voorbehoud van je privacyinstellingen worden je gegevens, met inbegrip van onderdelen van je profiel, gebruikersnaam, foto's, je activiteiten, Duimpjes en commentaren die je geeft en ontvangt, gedeeld op Woodyou? om deel te kunnen nemen aan onze App. Bepaalde informatie (bijvoorbeeld je naam en bepaalde profielgegevens) kunnen eveneens beschikbaar zijn voor niet-leden via internet. 

Wij gebruiken de informatie die wij over jou en je activiteiten verzamelen om je ervaring te kunnen personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld activiteiten voorstellen die je kunnen interesseren. We gebruiken de verzamelde informatie eveneens om ondersteuning te bieden voor de App, om leden te beschermen, om veiligheid te promoten en om met je te communiceren (met inbegrip van pushcommunicaties), voor zover je je niet hebt afgemeld voor de ontvangst van dergelijke berichten en meldingen.

Wij gebruiken je informatie ook om de App te analyseren, te ontwikkelen en te verbeteren. Hiertoe maakt Woodyou? gebruik van externe analytics providers om te begrijpen hoe onze App worden gebruikt en om ons te helpen bij het verbeteren van de App.

We kunnen de verzamelde informatie ook gebruiken om onze App, activiteiten op Woodyou? aan te bieden en te promoten. Dit omvat het personaliseren van je Woodyou?-ervaring. 

Verkoop van informatie

Overheden en natuurorganisaties maken gebruik van de diensten van Woodyou? en betalen daarvoor. De informatie die jij via de App deelt is onderdeel van deze dienstverlening en een gemeente zal daar nooit apart voor hoeven te betalen. Woodyou? kan de informatie van meerdere gebruikers wel samenvoegen en daarmee analyses doen voor onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan de werkzaamheden die jij en anderen in een gebied doen en de tijd die het gemiddeld kost om een hectare groen van berkjes te ontdoen. Dit soort analyses kosten tijd en geld en als dit helpt om de natuur te verbeteren, dan gebruiken we deze samengestelde informatie voor de gemeente. Een ander voorbeeld is het vinden van “blinde” spots waar nog geen activiteit heeft plaats gevonden. Een laatste voorbeeld: met behulp van de verschillende foto’s van jou en anderen een collage van de ontwikkeling van een activiteit kunnen tonen. Dit kan dan gebruikt worden als promotiemateriaal.

Woodyou? kan dit soort samengevoegde informatie gebruiken, verbruiken, in licentie geven aan en delen met derden voor onderzoeks-, zakelijke of andere doeleinden of om onze partners te ondersteunen in het begrijpen van activiteiten, de inzet van vrijwilligers en andere natuurontwikkeling gerelateerde zaken, met inbegrip van de personen die hun producten en services gebruiken. Omdat dit onderdeel is van onze kernservice is het niet nu mogelijk om je hiervoor af te melden. 

Tot slot

Deze app is ook voor ons compleet nieuw. We zijn afgelopen jaar heel erg druk geweest om dit te bouwen. Ongetwijfeld hebben we details gemist, die voor u belangrijk kunnen zijn. We staan daarom heel erg open voor opbouwende feedback, waarmee de privacy nog meer verbeterd kan worden, zonder dat we daarbij onze kernservices tekort doen.

Nu    beschikbaar!

© 2020 door Brandsun B.V. Gecreëerd met Wix.com

bottom of page